O nás

Společnost

Jméno    ENEX GROUP s.r.o.
Registrována Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 105688
SídloBiskupský dvůr 2095/8, 110 00 - Praha 1
27223663
DIČCZ27223663

Předmět podnikání

1. Projektová činnost ve výstavbě

2. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

3. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona
V oborech činnosti:

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Projektování elektrických zařízení
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Poskytování technických služeb

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Projektování pozemkových úprav

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod

Profil společnosti

Energetika

 • Komplexní zpracování problematiky energetiky administrativních, bytových a rodinných domů od návrhu po realizaci.
 • Vypracování Studií proveditelnosti pro úsporná energetická zařízení se zaměřením na obnovitelné zdroje energie.
 • Posuzování objektů a budov z hlediska energetické náročnosti.
 • Posuzování objektů a budov z hlediska potřeb a spotřeby energií k optimalizaci provozních nákladů pro vytápění, klimatizaci a osvětlení.
 • Administrace žádostí a zajištění požadované dokumentace pro splnění požadavků na úspěšné čerpání finančních prostředků z příslušných programů ministerstev ČR a z Operačních programů Strukturálních fondů EU.
 • Zajištění realizačních prací, dodávek technologických zařízení a energetických celků.

Doprava

 • Zpracování studií, diagnostika, měření a monitoring parametrů dopravní cesty
 • Analýzy a návrhy technického a technologického řešení měřicích zařízení
 • Diagnostika a řešení komunikačního prostředí
 • Analýzy inteligentních transportních systémů a systémů telematiky v dopravě
 • Výroba drážních hnacích vozidel, drážních vozidel a železničního parku
 • Komplexní zajištění dodávek měřících technologií a zařízení
 • Projektování a zajištění ucelených dodávek elektrických zařízení a dopravně-technologických zařízení
 • Speciální služby pro elektroenergetiku

Stavebnictví

 • Zajišťování a provádění technických dozorů investora při realizaci staveb.
 • Autorský dozor projektanta v průběhu realizace staveb.
 • Zajištění stavebních prací, dodávek stavebních materiálů, výrobků a technologií.
Home Mapa stránek
Aktualizace 2018   © ENEX GROUP s.r.o.