Projekty EU

Projekt:

"Zlepšení automatizovaného systému videoinspekce železničního roštu" REG. Č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0011235

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vytvoření kompletního systému optimální kombinace hardware a nového software řešení video-inspekčního systému, který zlepší kvalitu automatického řešení vyhodnocování video inspekce železničního roštu a který doplní nové funkčnosti systému video inspekce. Systém bude tvořit soubor hardwarových a softwarových komponent, což bude představovat unikátní dílo výsledného průmyslového vzoru. Způsob, jakým bude hardware využit, a metody implementované v celém softwarovém řešení jsou předmětem vědecko-výzkumné práce a budou unikátním dílem. Výstupem bude prototyp (funkční hardwarově softwarový celek připravený pro experiment) a ověřená technologie (funkční hardwarově softwarový celek otestovaný na trati).

Projekt:

"Efektivní postupy tvorby výkresové dokumentace stávajících staveb - komplexní mapovací systém budov" REG. Č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012396

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je prostřednictvím aktivit průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje dosáhnout optimální kombinace hardware a software jako jeden integrovaný funkční celek, který umožní tvorbu dokumentace stavebních objektů, spočívající v jejím poloautomatickém vyhotovení, jenž bude využíváno zejména pro automatickou detekci objektů zájmu. Zajistí tak optimalizaci využití hmotných a personálních zdrojů, zvýšení produktivity a konkurence schopnosti organizací z ČR v rámci působení na globálním trhu a v EU. Výstupem projektu bude užitný vzor - funkční hardwarově softwarový celek otestovaný na vybraných budovách.

Home Mapa stránek
Aktualizace 2018   © ENEX GROUP s.r.o.