CZ | EN

 

ISO a kvalifikace

 

 

Uplatňování ISO norem v práci společnosti ENEX GROUP, s.r.o.

Naše společnost v roce 2008 implementovala, úspěšně certifikovala a uplatňuje při své činnosti dokumentované postupy dle:

 

ČSN EN ISO 9001:2000
Systém managementu kvality

QMS

ČSN EN ISO 14001:2004
Systém managementu ochrany životního prostředí

EMS

ČSN EN ISO 18001:2007
Systém bezpečnosti

Bezpečnost

 

 

Kvalifikace

Naši pracovníci v roce 2009 absolvovali školení a získali osvědčení od společností Buderus na tyto specializované činnosti:

Montáž tepelných čerpadel
Buderus včetně příslušenství
 

Instalaci solárních systémů
Buderus pro přípravu teplé vody a podporu
vytápění včetně příslušenství

Montáž kotlů Buderus
na biomasu