CZ | EN

 

 

Poskytované služby

 

 

Energy & Construction

  • Technicko - inženýrská činnost
  • Stavebně – technická a realizační činnost
  • Dodávky technologických zařízení a energetických celků

 

 

 

Transportation & Infrastructure

  • Studie, diagnostika, měření a monitoring parametrů železniční dopravní cesty
  • Návrhy a řešení optimalizace prostředků, analýzy, měření a projekty
  • Analýzy odběrů trakční i netrakční energie