CZ | EN

Transportation & Infrastructure

Prováděné a zajišťované činnosti v oblastech dopravy a dopravní infrastruktury:

 • Studie, diagnostika, měření a monitoring parametrů železniční dopravní cesty (stavu tratí, trakčního vedení, vybraných sdělovacích, zabezpečovacích a automatizačních zařízení, elektrotechnických a energetických zařízení a další specializovaná měření v oboru železniční dopravní cesty)
 • Návrhy a řešení optimalizace měřicích, diagnostických a monitorovacích prostředků
 • Analýzy, měření a projekty řešení prostorové průchodnosti tratí
 • Zajištění speciálních měření v oblasti elektromagnetické kompatibility (EMC) a  vysokofrekvenčního rušení (EMI)
   
 • Diagnostika trakčních vedení
 • Návrhy technického a technologického řešení měřicích zařízení pro diagnostiku trakčního vedení
 • Analýzy odběrů trakční i netrakční energie včetně posudků a návrhů na technicky a ekonomicky výhodné způsoby řešení pro dané odběry
   
 • Posouzení a projekce železničních svršků
 • Měření a kontrola funkčnosti ETCS (Evropský vlakový zabezpečovací systém)
 • Ověřování nových zařízení, systémů a technologií dopravní cesty v rámci rozvoje železniční infrastruktury  
   
 • Diagnostika komunikačního prostředí
 • Řešení v oblasti diagnostiky a centrálních diagnostických systémů
   
 •   Analýzy funkčnosti inteligentních transportních systémů a systémů telematiky v dopravě
 • Studie a návrhy zajištění interoperability dopravních sítí, souladu s technickými specifikacemi pro interoperabilitu a rozvoj telematických systémů
 • Analýzy potřeb a komplexní dodávky informačních technologií a aplikovaných programů pro správu zařízení jednotlivých dopravců a správců dopravní infrastruktury  
   
 • Výroba drážních hnacích vozidel, drážních vozidel a železničního parku
 • Komplexní zajištění dodávek měřících technologií a zařízení
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
   
 • Projektování elektrických zařízení
 • Zajištění ucelených dodávek elektrických zařízení a jejich implementace
 • Dodávky a montáže dopravně-technologických zařízení
 • Speciální služby pro elektroenergetiku
   
 • Poradenská a konzultační činnost včetně zpracování žádostí a následné administrace pro čerpání finančních prostředků z Operačních programů Strukturálních fondů EU zaměřených na podporu budování a rozvoje dopravní infrastruktury